Ersätter nycklar och myntautomater

CampTrac Access- och betalsystem ersätter nycklar och myntautomater med ett smart plastkort. Med plastkortet öppnar gäster dörrar/stugor och betalar för tjänster inom ditt område.

Ekonomiskt

Vid ankomst laddar gästen på sitt CampTrac-kort som sedan används för att betala för produkter och tjänster inom ditt område. I och med detta får du bättre likviditet då gästerna alltid betalar i förskott. Verksamheten slipper hantera myntautomater och myntväxling och betalningen går fortare än med både kontant och kort. Enklare köp ger fler köp!

Säkert

Slipp hantera kontanter vid kiosker, myntautomater och uthyrningsställen. Med CampTrac får du bättre kontroll över kassan och ökad säkerhet. Med CampTrac kommer inga obehöriga in på området eller i gemensamma utrymmen som t.ex. duschar och servicehus. Du ställer enkelt in giltighetstid för varje gästs kort. De smarta korten är krypterade, omöjliga att kopiera och fungerar bara inom campingens område.

Nöjda gäster

Gästen använder ett enda kort för många funktioner på din camping. Öppning av dörrar och all betalning görs med ett och samma kort. Om ett kort tappas bort eller blir stulet så kan personalen spärra kortet och det går inte att använda längre. Gästernas trygghet ökar när inga obehöriga vistas på campingen. Rättvis och enkel fördelning av gemensam service, t.ex. varmvatten, tvätt och dusch ger nöjda gäster.

Styr access på distans

Öppna dörrar, bommar och servicehus med din smartphone på distans med CampTrac Online. Perfekt då personal inte finns på plats på anläggningen. 

Läs mer på www.camptrac.se

Kort vid ankomst

Vid ankomst får gäster ett plastkort. Kortet programmeras med accessrättigheter och fylls på med önskat belopp.

Visa kort för kortläsare

En kortläsare installeras intill den dörr eller tjänst där CampTrac-kortet ska gå att använda. 

Dörrar, bommar, duschar, elstolpar m.m.

Gäster kan öppna dörrar och bommar samt betala för dusch, elektricitet och tvätt med CampTrac-kortet på din camping. Vid betalning dras beloppet automatiskt från kortet.

Återlämning

Vid utcheckning lämnar gästen tillbaka kortet i receptionen. Borttappade och stulna kort spärras i CampTrac-systemet.

Intresseanmälan - Camptrac Access- och betalsystem

Företag: *
Namn: *
Telefon: *
E-post: *
Jag önskar demonstration:
Meddelande: