APV - Access, Payment, Visitor

CampTrac är ett cloudbaserat APV-system (Access, Payment, Visitor), dvs ett kombinerat passer-, betal- och besökshanteringssystem. 

CampTrac ersätter nycklar och myntautomater med ett smart kort/armband och virtuella nycklar som skicka till en mobil. Slutanvändaren använder det smarta kortet eller sin mobiltelefon för att öppna dörrar, garage, bommar eller få tillgång till produkter och tjänster som du vill ta betalt för t.ex. cykelrum, laddningsstationer för batterier, dusch, produktautomater med mera.

Ekonomiskt

Vid ankomst laddar slutanvändaren på sitt CampTrac-kort med pengar och access som sedan används för att betala för produkter och tjänster inom ditt område. I och med detta får du bättre likviditet då slutanvändarna alltid betalar i förskott och du vet att de har rätt att vistas på området och i lokalerna.

Säkert

CampTrac är byggd med den senaste tekniken och alla delar av systemet och tillbehör är krypterade. Slutanvändarnas access och pengar är skyddade. Med CampTrac får du bättre kontroll över vilka som har tillgång till ditt område och lokaler samt kassan och ökad säkerhet. De smarta korten är krypterade, omöjliga att kopiera och fungerar bara inom ditt område.

Nöjda slutanvändare

Slutanvändaren använder ett enda kort för många funktioner på din anläggning. Öppning av dörrar och all betalning görs med ett och samma kort eller virtuella nyckel. Om ett kort tappas bort eller blir stulet så kan personalen spärra kortet och det går inte att använda längre. Virtuella nycklar stängs enkelt via CampTrac's webbaserade gränssnitt. Slutanvändarnas trygghet ökar när inga obehöriga vistas på anläggningen. Rättvis och enkel fördelning av gemensam utrymmen och tjänster, t.ex. laddning av elbilar och elcycklar, hyra lokaler med mera.

Styr access på distans

CampTrac APV är från grunden designat för att låta våra kunder sköta sina anläggningar på distans. All hårdvara och programvara möjliggör automatisk fastighetsaccess och hantering av slutanvändare. All hårdvara ansluts till CampTrac's intelligenta cloudtjänst och låter administratören öppna dörrar på distans via webb läsare eller mobiltelefon.

Läs mer på www.camptrac.se

Kort och Vituella nycklar

Slutanvändarna kan använda krypterade RFID kort eller virtuella nycklar. Kortet programmeras med accessrättigheter och fylls på med önskat belopp.

Öppna dörrar

En intelligent kortläsare installeras intill den dörr eller tjänst där CampTrac-kortet ska gå att använda. CampTrac läsarna kommunicerar i realtid med CampTrac cloudtjänsten.

Dörrar, garage, laddning av bil/cykel, dusch m.m.

Slutanvändarna kan öppna dörrar och bommar samt betala för laddning av elbil och elcykel, tvättmaskin och dusch med CampTrac-kortet på din anläggning. Vid betalning dras beloppet automatiskt från kortet och slutanvändarens CampTrac konto.

Återanvänding

CampTrac korten kan återanvändas ett obegränsat antal gånger vilket sänker kostnader och göra system miljövänligt. Virtuella nycklar som skickas till en mobiltelefon gör att RFID kort inte längre behöver användas vilket minskar miljöpåverkan av användandet av CampTrac med 95%.

Intresseanmälan - Camptrac APV

Företag: *
Namn: *
Telefon: *
E-post: *
Jag önskar demonstration:
Meddelande: