2013-10-25 00:00

MIFARE är en serie av RFID chip som används i stor utsträckning kontaktlösa smarta kort och beröringsfria kort. Enligt producenterna NXP, har miljarder av Mifarekort och flera miljoner av kortläsare för Mifare sålts.

Tekniken ägs av NXP Semiconductors (avknoppning från Philips Electronics 2006) med huvudkontor i Eindhoven, Nederländerna.

Själva namnet MIFARE omfattar tekniker baserade på olika nivåer i standarden ISO/IEC 14443 Typ A. Mifare kommunicerar trådlöst på frekvensen 13,56 MHz.

Namnet MIFARE är en förkortning av MIkron FARE Collection System och omfattar sju olika typer av beröringsfria kort :

  • MIFARE Classic

    Är det första och enklast chipet i Mifare familjen. Begränsat med säkerhet och minneskapacitet. Det mest använda Mifare chipet idag.
     
 

MIFARE Ultralight

Den med kostnadseffektiva varianten av Mifare. Minsta möjliga minne och avsett för biljettsystem.

Köp Mifare Ultralight kort här.


MIFARE Ultralight C

En uppgraderad varant av Mifare Ultralight som kommer med Triple DES kryptering för att försvåra kloning.
 

MIFARE DESFire

Ett Mifare kort med ett eget operativsystem som erbjuder möjligheter till att lagra data på ett säkert sätt och med kryptering av Triple DES Standarden och delvis AES kryptering.

MIFARE DESFire EV1

Efter att Mifare DESFire standarden hackades så introducerade NXP DESFire EV1 som inkluderar AES -kryptering i både lagring och kommunikation mellan kort & kortläsare.


MIFARE Plus

Mifare Plus är en vidareutveckling/ersättning för Mifare Classic. Efter att Mifare Classic hackades så introducerade NXP Mifare Plus chipet med 128-bitars AES kryptering.


MIFARE SAM AV2

Mifare SAM är inte ett smart-kort utan en komponent i kortläsaren som läser det smarta kortet. SAM ansvarar för säker kommunikation mellan kort och programvaran som tillhandahåller tjänsten (passersystem, biljettsystem m.m.). SAM ger en säker förvaring av kryptografiska nycklar och kryptografiska funktioner.