Utveckling av säkerhetssystem

Begär offert 

Vi hjälper våra kunder att utveckla programvaror som används tillsammans passersystem, kodsystem, besökssystem och andra säkerhetsapplikationer. I utvecklingsprojekten tar vi ett helhetsansvar och erbjuder Service & Supportavtal för systemen som utvecklingen resulterar i.

Här är några exempel på system som vi utvecklat åt våra kunder;

CavVisit - Besökssystem med automatisk besökshantering för integration med passersystem. Windows .NET och MS SQL. Läs mer på CavVisits egna hemsida www.cavvisit.se

CellTrac - Realtid-rapporteringssystem för väktare. Utvecklat med NFC telefoner och MIFARE komponenter. Webbaserat. MySQL. 

CampTrac - Access- och betalsystem för campingar & gästhamnar. Med ett beröringsfritt MIFARE-kort kan gästen duscha, betala för el, få access till servicehus och latrintömning m.m. Webbaserat och Windows .NET baserat, MS SQL. Integrerat med flera bokningssystem. Läs mer på CampTracs egna hemsida www.camptrac.se.

GateTrac - Accessystem för återvinningscentraler med långdistanskortläsare och extern display som visar meddelanden. Webbaserat & MySQL. Kommunikation med GPRS och 4G.

Engångskodsystem för lastbilar och transportfordon. Receptionspersonal kan utfärda en unik pin-kod (per förare) som gäller under en bestämd period och ger access till vissa förutbestämda område. Integrerat med passersystem. Webbaserat & MS SQL.