Release notes

Release Notes

Release notes för APV plattformen (Access, Payment, Visitor)

Här kan du läsa om ny funktionalitet som kommit i uppdateringar av vår cloudbaserade APV plattform som består av passersystem, betalsystem och besökssystem.

Vi visar dig gärna alla funktioner

Vill du veta mer om funktioner i systemet? Då ska du kontakt oss idag för en demonstration!

Besökssystemet CavVisit version 1.3.4.5.

Passersystemet CampTrac version 2.4

 • Uppdaterat besökssystemets Rest API med nya kommandon.
 • Lagt till GDPR-godkännande för administratörer i besökssystemet.
 • Lagt till Kö och nummerlapp system som en del av standardfunktionalitet i besökssystemet.
 • Lade till ”Hjälp”-funktionen till Enterprise självincheckningskiosken. Besökare kan trycka på hjälpknappen och få hjälp av en administratör.
 • Lade till massor av uppgraderingar till Enterprise Self-service-kiosken för att inkludera fullständiga konfigurationsmöjligheter i de mest komplexa lösningarna. Denna självbetjäningskiosk är den mest flexibla självregisteringskiosk i besökssystemet.
 • Lade till funktionen ”Svara på SMS” som gör att besökare och besöksmottagare kan skriva till varandra via SMS efter incheckning samtidigt som bådas mobilnummer inte exponerads utan döljs av vår unika SMS Gateway som är en del av besökssystemet.
 • QR-nyckel incheckning och utcheckning stöds nu i alla självbetjäningskiosker.
 • Uppdaterad MS Active Directory-integrering för att inkludera grupp-i-grupp och alla fält i Active Directory-profiler.
 • Nu skapas webbanvändare automatiskt i webbportalen baserat på Active Directory-regler.
 •  Nu kan man skriva ut inbjudningar på papper och automatiskt fylla i adress och andra uppgifter på rätt plats för fönsterkuvert. Administratören/receptionisten kan skriva ut dokument så som pappersbaserade inbjudningar (för personer som behöver få brev framför e-post och smsm) som automatiskt inkluderar besöks- och värddata. Denna funktion används också för att skriva ut olika typer av avtal som besökare behöver skriva under innan de får komma in.
 • Integration med HP Aruba för Wi-Fi-koder som printas på besöksbrickorna. Koden är unika per besökare och spårbara.
 • Tillagd funktion till självbetjäningskiosker som guidar besökare till rätt anläggning om besökaren försöker checka in till fel anläggning.
 • Åtgärdade buggar och översättningsproblem.
 • Avancerad schemaläggning för behörigheter och reläer. De avancerade schemana tillåter CampTrac-administratören att skapa scheman för behörigheter (när kortinnehavare kan och inte kan gå in i dörrar) och reläer (när en dörr/grind automatiskt öppnas och stängs). Schema-funktionen inkluderar hantering av dagliga scheman (timmar/minuter), veckoscheman (mån-söndag), semesterscheman och årliga scheman. Fördel: Detta är en mycket avancerad funktion som gör det möjligt för CampTrac-administratören att i hög grad flöda människor på bästa möjliga sätt i CampTrac-systemet och kortläsare som är anslutna till det.
 • Schema för dörr/grindöppning och stängning (Reläschema). Reläscheman styr när dörren/grinden automatiskt öppnas och stängs. Som ordet säger så styr schemat reläet i dörrkontrollen, och det är reläet som styr öppningen av dörren. Den typiska användningen för ett reläschema är att låta ytterdörren öppna klockan 08.00 och stänga automatiskt klockan 17.00. När du skapar schemat kommer du att välja vilka dagar på året du inte vill att dörren ska öppnas automatiskt, till exempel helgdagar.
 • Schema för behörighet för kortinnehavare (behörighetsschema). Ett behörighetsschema styr vilka timmar under dagen som en kortinnehavare (person med RFID-kort, pinkod eller virtuell nyckel) kommer att kunna öppna dörren med sitt kort. En typisk användning för ett åtkomstschema är att förhindra en viss kategori av kortinnehavare att komma åt vissa dörrar/portar under nattetid och helgdagar.
 • I en byggnad finns oftast kortläsare som sköter säkerhetsdörrar som branddörrar och andra säkerhetsdörrar. I CampTrac kan en administratör tilldela en kortläsare till en ”Byggnad” och om brandlarmet går i den byggnaden kommer systemet automatiskt att öppna alla dörrar som är kopplade till den ”Byggnaden”. Konceptet med byggnader är ett sätt att samla in kritiska kortläsare och utföra vissa åtgärder på kortläsarna i den ”byggnaden”.
 • Den helt nya laddningskiosken låter kortinnehavaren ladda pengar på sina CampTrac kort med SWISH eller VISA/Mastercard. Kiosken låter också användaren kontrollera hur mycket pengar de har på CampTrac kortet.
 • Uppdaterat RESTFul API. I det uppdaterade API:et är det nu möjligt för utvecklare att skapa nycklar (RFID-kort, PIN-koder, SMS-nycklar, QR-nycklar) med ett enda kommando.

Besökssystemet CavVisit version 1.3.4.1.

 • Ny funktion – Global sökning efter besöksmottagare. Den globala sökfunktionen för att hitta besöksmottagare hjälper receptionisten eller administratören som jobbar i fastigheter med flera hyresgäster att söka efter alla besöksmottagare alla anläggning de har tillgång till. Detta är en mycket användbar funktion när en besökare letar efter en besöksmottagare, men bara känner till någon av besöksmottagarnas uppgifter såsom förnamn, efternamn, företag, e-post eller liknande. Receptionisten kan då söka i alla anläggningar i besökssystemet genom att bara ange någon av besöksmottagarens uppgifter för att hitta dem. Kring denna funktion finns ett flertal funktioner såsom genvägar för att skapa nya möten, ändra uppgifter om besöksmottagare och så vidare.
 • Ny funktion – Ändra design av användargränssnittet. Receptionen/adminanvändaren i besökssystemet kan nu ändra designen av gränssnittet genom att välja ”Teman” på instrumentpanelen och välja mellan flera än 20st olika designs av systemet.

Hela vägen i mål

Att införa passersystem och besökssystem är en process som kräver professionell personal, projektledning, dokumentation, utbildning och överlämnande. Vi hjälper dig hela vägen från början till mål. Våra professionella projektledare och applikationsexperter tar in dina önskemål och guidar dig till en lösning som uppfyller organisationens alla krav på bästa sätt.

Besöksystemet CavVisit version 1.3.3.0

Besökssystemet CavVisit 1.3.3.0

 • Möjlighet att kontrollera positionen för det virtuella tangentbordet i besökssystemets självregistreringsskärm direkt från CavVisit med X & Y-koordinater.
 • Möjlighet för administratör/receptionist av besökssystemet att rätta ett felaktigt inmatat mobilnummer av en besökare och skicka om SMS/mail baserat på ett besök. Exempel: om en besökare anger fel mobilnummer i en självregistreringskiosk kan en receptionist/administratör ändra mobilnumret i adminklienten och sedan trycka på knappen ”Skicka SMS” så får besökaren ett SMS med information. Detsamma gäller e-post.
 • Ny funktion för att tydliggöra skillnaden mellan besökarens planerade ankomst och den faktiska ankomsten.
 • Fler inställningsalternativ för Autofyll för besökarmottagarnas namn i kiosken för självregistrering. Exempel: Besökaren kan nu krävas att ange hela förnamnet och de tre första bokstäverna i efternamnet innan besöksmottagarens fullständiga namn visas.
 • Knapp för att rensa urval av besöksmottagare i självregistreringskiosken.
 • Receptionen kan nu tillfälligt checka ut besökare från adminklienten, både via QR-läsare och med musen.
 • Besökare vars besök sträcker sig över flera dagar är nu synliga varje dag av besökarnas definierade vistelser i besökslistan.
 • Touchkiosken där en besökare kan välja att prenumerera på olika faciliteter byter namn till Enterprise-kiosken. Detta för att bättre återspegla dess funktionalitet.
 • Unison – Förbättrad integration med Unison vid in- och utcheckning via receptionsklienten.
 • Unison – Nu kan du skapa kortnummer i Unison manuellt eller automatiskt genom att använda valfria fält i besöket. Exempel: Personnummer kan nu bli ett inträdeskort i Unison eller fraktnumret på en fraktsedel kan nu bli ett inträdeskort i Unison.
 • Unison – Utöka funktionaliteten i ID-kortsbeställningskiosken.
 • Utökad funktionalitet för pekskärmssignering.
 • Utökad funktionalitet i RCO-integration.
 • Uppdaterad automatisk synkronisering mellan UnisonVisit och CampTrac.
 • Prestanda förbättringar.
 • Justerade översättningar och ändrade språk.
 • Utökad GDPR-funktionalitet.
 • Korrigering av rapporter.
 • Flera mindre buggfixar.

Besökssystemet CavVisit version 1.3.2.1

 • Översättningar under allmänna inställningar / webbportal i besökssystemet.
 • I besökssystemets REST Api kan kund-ID nu matas in manuellt.
 • Buggfix i kiosken för självincheckning. Nu ska fönstret med extra fält alltid vara överst.
 • Bugfix Gruppincheckning och grupputcheckning ska nu skicka sms till besökarens mottagare.

Besökssystemet CavVisit version 1.3.2.0

 • Ny kiosk i besökssystemet: Kortutlåningskiosken integrerad med passersystemet Unison. Möjlighet att tillfälligt spärra ett befintligt passerkort och utfärda ett tillfälligt lånekort. Möjlighet att återaktivera sitt passerkort.
 • Nya Msi-paket för besökssystemet.
 • Möjlighet att välja datumformat under e-postmeddelanden.
 • Nya ”Valfria kryssrutafält” I kioskerna för självincheckning och självregistrering för att låta besökaren godkänna frågor före besöket t.ex. genom att markera ”Jag har en mobiltelefon”, ”Jag förstår att jag inte har tillåtelse att ta med ett USB-minne under mitt besök”.
 • Möjlighet att skriva ut ifyllda ”Valfria kryssrutafält” på en besöksetikett.
 • Uppdaterad synkronisering mellan CampTrac och CavVisit där besökskvitton i CampTrac som avslutas avaktiveras och anonymiseras i UnisonVisit.
 • Flytta bort Bildfält, Bildtidsinställningar, Bildbesökarlistan flyttad från allmänna inställningar till anläggningsinställningar.
 • Utökat CavVisit API för att lägga till / ändra / ta bort värdar och företag.

Buggfixar.

Besökssystemet CavVisit version 1.3.0.0

PartnerSec har nu släppt version 1.3 av det automatiska besökssystemet CavVisit. CavVisit kan nu vara ett besökssystem för obemannade receptioner.

Den helt nya CavVisit 1.3 är gjord för moderna, avancerade organisationer som vill ge sina besökare världens bästa första intryck och skapa ett sömlöst flöde för att hantera besökare på ett professionellt sätt.

Den nya versionen 1.3 innehåller;

 • Multisite support. Systemet är nu anpassat för att användas på flera ställen, samtidigt. Besökssystemet fungerar lika bra i bemannade som obemannade receptioner.
 • Flervåningsstöd med stöd för flera företag lämpligt för fastighetsägare som hyr kontorslokaler i höghus.
 • Virtuella nycklar. Besökare får virtuella QR-nycklar, en unik typ av QR-kod som används för att automatisera ankomstregistrering och öppna dörrar i fastigheter anslutna till PartnerSec CampTrac APV-systemet.
 • MS Outlook-integration. CavVisit kommer automatiskt att upptäcka inbjudningar till möten i MS Outlook och skapa dem i systemet samt skicka dem som QR-koder för självbetjäning vid ankomst.
 • Google Kalender-integration. CavVisit kommer automatiskt att upptäcka inbjudningar till möten i Google Kalender och skapa dem i systemet samt skicka ut som QR-koder för självbetjäning vid ankomst.
 • Designläge för självbetjäningskiosker. Självbetjäningskiosken kan nu konfigureras så att de passar direkt i företagets grafiska riktlinjer. Bilder, färger, typsnitt, storlekar och plats för text kan alla ändras.
 • SLACK integration. I besökssystemet kan administratören nu skapa en SLACK-kanal som visar alla meddelanden om besökare som kommer.
 • Kiosk för besöksregistrering med virtuellt tangentbord. CavVisit har nu en helt ny kiosktyp som är gjord för stor pekskärm med virtuellt tangentbord (24 till 64-tums pekskärmar).
 • Besökskiosk med flera företagsval. Den helt nya pekskärmsbesökarkiosken kan ställas in så att användaren först måste välja vilket företag de ska besöka (klicka i logotyp eller företagsnamn) och sedan anger de sina uppgifter.
 • Automatisk in- och utcheckning. När besökssystemet CavVisit används tillsammans med CampTrac APV-systemet från PartnerSec kan besökaren använda QR-koder för att checka in genom att använda den nya QR-201 läsaren samt checka ut.
 • Funktion för besöksbegäran. Denna funktion låter besökaren registrera sig som besökare (när besökaren inte är förregistrerad av en värd) på den helt nya pekskärmen och en begäran om godkännande av besöket skickas till värden via SMS. Först när besöksmottagaren har godkänt ansökan om besök så kommer besökaren att få tillträde.
 • Automatisk påminnelse om möte. Det finns en ny tjänst som automatiskt kan påminna besökarna om deras möte. Påminnelsen kan schemaläggas per anläggning.
 • Single Sign on för receptionist och administratörer. Windows Active Directory ID’s kan nu registreras i en användarprofil för en receptionist eller administratör för att möjliggöra enkel inloggning.
 • NDA & GDPR-avtal. Alla nya gränssnitt är gjorda för att besökare ska kunna godkänna NDA- och GDPR-avtal.

Boka demo!

Kontakta oss så återkommer vi med förslag på tid.

Jag vill ha offert!

Kontakta oss nu så återkommer vi med en offert.