Besökssystem

CavVisit är det marknadsledande besökssystemet för att automatiskt hantera besökare och guida dem till sina besöksmottagare på ett smidigt och säkerhet sätt. 

Fyll i vårt formulär så hjälper vi dig med alla dina frågor:

1. Vad?

2. Vem?

3. Ditt meddelande

Världens bästa första intryck

CavVisit är designat för att leverera världens bästa första intryck till världens viktigaste människor.

Med CavVisit’s självservicekiosker hanterar besökarna sitt besök. QR-koder skickas till besökarnas mobiltelefoner och fungerar både som identitet samt passerkort. Med hjälp av QR-koden kan identiteten på besökaren fastställas vid ankomst samt, automatiskt, checka in besökaren och släppa in besökaren genom närmaste speed-gate.

Tack vare den inbyggda MS Outlook/Google Calendar förbokningsfunktion vet personalen vilka besökare som kommer samt helt tar bort behovet av fysisk kontakt då besökarna från en QR-kod i förväg och självservicekiosken skriver automatiskt ut en besöksbricka vid ankomst.

Ett besöksystem för alla

Med CavVisit skräddarsys det perfekta första bemötandet för dina besökare. Oavsett hur du vill bemöta dina besökare eller vilken information du vill delge dem så hanterar besökssystemet CavVisit det. Lita på oss. Sveriges största företag gör det.

Ta emot besökare överallt

PartnerSec är det rätta valet för dig som vill använda säkra, cloudbaserade passersystem och besökssystem. Våra system är baserade på mer 100års samlad erfarenhet av säkerhetslösningar inom olika branscher.

Det smarta valet

Automatiska uppdateringar, webbaserade gränssnitt, inbyggda scheman, automatiska GDPR processer, kryptering, mobila nycklar och mycket annat gör att PartnerSec är det rätta valet för det företag som vill använda moderna säkerhetslösningar.

CavVisits funktioner

PartnerSecs besöksystem innehåller en rad funktioner som anpassas till varje verksamhets behov.

 

Multi-Site / Multi-Hyresgäst

CavVisit är ett så kallat multi-site (flera anläggningar i samma system) eller multi-hyresgästsystem (flera hyresgäster i samma område/byggnad). Det innebär att varje anläggning / hyresgäst får sin egen del av det övergripande CavVisit -systemet med sina egna integrationer, sin egen design, sin egen design på besöksbrickor, sina egna SMS / e -postmeddelanden med mera. Huvudmannen har ”helikoptervy” och ser alla delar medan varje anläggning/hyresgäst endast ser sin egen information.

Integrationer automatiserar

Med hjälp av integrationer såsom MS Outlook, Google Calender, passersystem, MS Active Directory och många fler, automatiseras bokning av besökare, inhämtning av besöksmottagare och processerna som flödar besökarna till rätt plats vid rätt tidpunkt.

Designade Check-IN kiosker

Besökarna sköter sin ankomst med hjälpa av den automatiska incheckningskiosken – från parkering till att besöksmottagare meddelas om besökarens ankomst. Våra incheckningskiosker skräddarsys för att lyfta verksamhetens grafiska profil.

Professionella inbjudningar och påminnelser

Före mötet skickar besökssystemet automatiskt information och QR-koder via e-post och SMS för att hjälpa besökarna till rätt plats vid rätt tidpunkt. I god tid före mötet så påminner också besökssystemet automatiskt om att mötet kommer att ske.